จดหมายข่าวไทย เซาท์แอฟริกัน ฉบับล่าสุด #68 โหลดอ่านได้ที่นี่

TH - SA # 68_Page_01.
.
.
จดหมายข่าวไทย เซาท์แอฟริกัน ฉบับล่าสุด #68  โหลดอ่านได้ที่นี่
Description: Thai-South African #68 , Peace for Africa
You can use the following link to retrieve your file

2013 Annual Kathina Robe Offering Ceremony

โปสเตอร์กฐินโจเบิร์ก .

.

.

      ‘Kathina’ is a term rooted in ancient Pali language, having its literal meaning of embroidery frame. However, a presentation of ‘Kathina’ refers to the annual ceremonial offering of saffron robes to the Buddhist monks after the rains retreat of 3 months.

Lay supporters are eligible to present Kathina robes to the Buddhist monastic community that comprises a minimum of five members who each have strictly observed Buddhist Lent as a way to increase their Dhamma knowledge; who have cultivated virtues and furthered their meditation practice.

This year, at  The Johannesburg Meditation Centre (JMC), the date for Kathina falls on  Sunday 10th November 2556 B.E. (2013 A.D.)  at its premise in Halfway House.  For Buddhists and non-Buddhist alike, it is a great opportunity to observe the 2,600-year-old noble tradition of the saffron robe parade and presentation.


At The Cape Town Meditation Centre (CMC), the date of the ceremony falls on on Sunday 17th November 2556 at the Portuguese club, Donegal Street Rugby, Cape Town.

.

.

.

poster_finished

จดหมายข่าวไทย เซาท์แอฟริกัน ฉบับ Special Issue ล่าสุด #67 โหลดอ่านได้ที่นี่

1380063_10201001260340185_961162675_n
.
.
.
จดหมายข่าวไทย เซาท์แอฟริกัน ฉบับ Special Issue ล่าสุด #67  โหลดอ่านได้ที่นี่
Description: Thai-South African # 67 Special Issue,Peace for Africa
You can use the following link to retrieve your file

29th September – 3rd October 2013: The 18th Middle Way Meditation Retreat Course

Middle Way #18

fin2

 

>Application Form and Schedule Download<

JMC Meditation Retreat Schedule
D,M,Y, Activities
Sunday, (D-Day)
1700 1900 Orientation
Monday,
0600 0645 Practice Preperation
0700 0800 Breakfast
0930 1030 Introduction
1100 1200 Luncheon
1400 1500 “Back to nature”
1830 1930 “Blend well with nature”
2200 0430 Bed Time
Tueday, (Day+1)
0600 0645 Meditation and share loving kindness
0700 0800 Breakfast
0930 1030 “Celestial Mind”
1100 1200 Luncheon
1400 1500 “The real nature of the Mind”
1830 1930 “Back to the origin of life”
2200 0430 Bed Time
Wednesday, (Day+2)
0600 0645 Meditation and share loving kindness
0700 0800 Breakfast
0930 1030 “Real nature for Real peace and happiness”
1100 1200 Luncheon
1400 1500 “A time to share”
1830 1930 “Once is for all”
2200 0430 Bed Time
Thursday, (Day+3)
0600 0645 Meditation and share loving kindness
0700 0800 Breakfast
0930 1030 Conclusion
 -The end of Retreat-

Vesak Day Celebration 2013

.

:: Vesak Day ::

Vesak Poster (Resized) Cropped

 

 

 

 

 

 .

 

Vesak is the name of the sixth lunar calendar month. This month became special when in the same full moon nights of Vesak:

1) Prince Siddhatha was born,
2) At 35, the Prince attained enlightenment, becoming Lord Buddha.
3) Lord Buddha passed away into the Nibbana (Nirvana).

Normally, the full-moon night of Vesak would fall upon the month of May.  This year, on Friday 24th May, at the Johannesburg Meditation Centre (JMC), we celebrate the auspicious moment at our place in Halfway House, Johannesburg.

We start at 18h00 by meditation, followed by candle lighting and a peaceful procession called ‘circumumbulation.’

.

 Programme
Vesak Day Celebration (วิสาขบูชา)

(Day of Birth, Enlightenment and Nibbana of Lord Buddha)
วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

On Friday 24th May 2013 (2556 B.E.)
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

At the Johannesburg Meditation Centre (JMC), Halfway House
วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก (มิดแรนด์)

Presided by the Royal Thai Ambassador
ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทย นายนนทศิริ บุรณศิริ เป็นประธานในพิธี

 

Schedule (กำหนดการ)

18.00     Lighting Lanterns. Opening speech by the Royal Thai Ambassador.
.             จุดประทีป. ท่านทูตกล่าวเปิดงาน.

18.15    Speech by Ven. Somsak: Importance of Vesak Day
.             พระอาจารย์เทศน์ถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา.

18.30    Offering flowers to Lord Buddha & Chanting. บูชาดอกไม้และบุปผามาลา.

18.40     Dhamma teaching by Ven. Somsak. พระธรรมเทศนา.

18.45    Meditation. ปฏิบัติธรรม.

19.00    Vesak Candle Light Ceremony. Circumambulation. เวียนเทียน.

19.30    Refreshment. End.  อาหารว่าง. สาธุชนทยอยกลับ.

.

Please wear white as a symbol to the tradition of peace.
กรุณาแต่งกายสีขาว อันเป็นสัญลักษณ์และวัฒนธรรมของานบุญ.

 

Vesak Poster (Resized)

 :: Download poster here. :

 

Vesak Candlelight in Homage to Lord Buddha


The full moon night of Vesak marks the greatest celebration on earth. Prince Siddhartha came to be born on earth with the purpose of enlightenment. He was born to be the light of the world on which all sentient beings have been suffering in the never-ending samsara.

This is the first joy of the Vesak Day!

********************

 

The Prince was soon to ascend the throne. At the age of 29 — just after the new-born son got delivered — he renounced all the royal might. After 6 years in search of the righteous path to enlightenment, the Middle Path was revealed to Him in His meditation. After attaining the Dhammakaya on the full moon night of Vesak, Prince Siddhartha became the first Enlightened One, thus, the Lord Buddha. Lord Buddha is the supreme person of no defilement. Countless number of devas and humans gained enlightenment after practicing his dhamma teachings.

This is the second joy of the Vesak Day!

********************

The world was bright with the light of peace from his teachings. People of all castes had equal chance to get inner peace. For 45 years since the Enlightenment, it had been a period of peace of humanity. Lord Buddha is so supreme and unparalleled by any master in human history.

 

Only a tiny fraction of His wisdom…
Will make us the most intelligent person on earth.

Only a tiny fraction of His purity…
Will make us the most flawless person on earth.

Only a tiny fraction of His compassion…
Will make us the most beloved person on earth.

 

 

On the exact full moon day of Vesak — 45 years after His enlightenment — He passed away with utmost serenity. His teachings remain the light of peace for all beings. The dhamma is timeless. As long as one practices the dhamma, one can still attain enlightenment. Lord Buddha has left the greatest spiritual treasure for countless generations to enjoy.

This is the third joy of the Vesak Day!

********************

 

This year Vesak Day falls on Tuesday 17th May 2011. At the Johannesburg Meditation Centre (JMC), South Africa, the Celebration of Vesak will witness peoples of all walks of life — those peaceseekers alike. The Candlelight in homapge to Lord Buddha on the day of His Birth, Enlightenment and Nirvana will be peaceful and radiating in every mind of those who attend.

This is the forth joy of the Vesak Day!


 

The evening celebration is breathtaking yet very peaceful. In the Buddhist culture, circumambulation is a way to express respect to the holy one. Peace lovers gather for one shared goal: peace.

Candles on hand, the humble mind worships the Lord Buddha. Bring about the light in front to shine inside the mind. Meditate along with the chanting song. Carry forward with you the light of peace to share…

This is another joy of the Vesak Day!
More reading on Vesak:

http://dhammakaya.net/activities/annual-activities/vesak

 

 

 

Guided Meditation & Lecture Sessions at JMC

.

From Sunday 6th May 2013 onwards, at JMC we hold a structured lecture session in addition to our regular meditation teaching.

.

Topic:  Knowing yourselves before understanding others.
Booklet: Training the Trainers
Author:  Most Venerable Dattajivo Bhikkhu, Vice Abbot, Dhammakaya Temple, Thailand
Knowledge Base: Buddhist Tipitaka
Learners’ Background Knowledge:  Not essential
Time:  Meditation 09.30-10.15 a.m., Lecture 10.15-11.00 a.m.
Duration: 10 consecutive weeks
Cost: Booklet xerography R30. Learning is free.
Dress: Normal, Polite.
Lunch:  Complimentary Thai buffet lunch, supported by Thai Communtiy.
Map: Downloadable in the top menu.
Query: info@jmc.org.za

.

Training the Trainers

 .

Written by Most Venerable Dattajeevo Bhikkhu

.

 

Songkran Water Festival 2013

 

Celebrating Thai New Year

Songkran is Thailand’s New Year i.e. the 13th of April each year. The month of April in Thailand is mid summer. Therefore, Sonkran is well-known to the world as Thailand’s Water Festival. This calendar is based on traditional Indian culture.  It is also found in Sri Lanka that the 14th April is her new year.

At The Johannesburg Meditation Centre, Halfway House, Johannesburg, we celebrate Songkran on Sunday 14th April. Activities include:

  • Morning meditation for inner peace and joy.
  • Alms-giving to 6 Buddhist monks — a 2,600-year-old culture.
  • Offering “Sanghadana” or midday meal to the Buddhist monks.
  • Bathing the statue of Lord Buddha for the blessing.
  • Bathing H.E. Royal Thai Ambassador, as part of the culture to pay respect to the seniours.
  • Thai food — one of the biggest of collection of real Thai foods. Complimentary from Thai Community.
  • Special!!! Water splashing.

More information is in the poster below.

 JMC Songkran Poster

:: Download poster here.  ::

.

 

JMC welcomes every peace-seeker.

 

JMC welcomes every peace-seeker.

We have meditation class for public on every Sunday from 09.30 to 11.00 a.m.  The meditation guide is in English and the technique is simple i.e. the Centre of the Body.

There is not charge, however donation is voluntary.

Download map from here:
http://www.peaceforafrica.org/map/

 

25-29 November 2012: The 17th Middle Way Meditation Retreat Course

.

.

.

.

.

.

.

The Middle Way Meditation Retreat #17

‘The Middle Way Meditation’ Retreat Course for the month of November is now launched.  Please click for ‘Full itinerary’ and ‘Application form’ should you need further details.

.

F U L L   I T I N E R A R Y

.

A P P L I C A T I O N   F O R M

.

.

2012 Annual Kathina Robe Offering Ceremony

.

.

.

.

.

.

.

.


 .

‘Kathina’ is a term rooted in ancient Pali language, having its literal meaning of embroidery frame. However, a presentation of ‘Kathina’ refers to the annual ceremonial offering of saffron robes to the Buddhist monks after the rains retreat of 3 months.

Lay supporters are eligible to present Kathina robes to the Buddhist monastic community that comprises a minimum of five members who each have strictly observed Buddhist Lent as a way to increase their Dhamma knowledge; who have cultivated virtues and furthered their meditation practice.

This year, at  The Johannesburg Meditation Centre (JMC), the date for Kathina falls on  Sunday 11th November 2555 B.E. (2012 A.D.)  at its premise in Halfway House.  For Buddhists and non-Buddhist alike, it is a great opportunity to observe the 2,600-year-old noble tradition of the saffron robe parade and presentation.

Programme of the day can be found and downloaded below:

:: Download Kathina Poster ::

.

 

Peace for Africa Foundation